Trang nhất Sản phẩm năng lượng mặt trời
 
Tấm Pin Năng lượng mặt trời JA SOLAR_JAP6-310Wp

Tấm Pin Năng lượng mặt trời JA SOLAR_JAP6-310Wp

09-09-2018

Giá : 4.185.000 đ

JA SOLAR được thành lập vào năm 2005 và được niêm yết trên thị trường chứng khoán NASDAQ của Mỹ năm 2007. Chuỗi cung ứng ấn tượng của nó bao gồm các sản phẩm quang điện thiết kế, sản xuất và bán cho hơn 100 quốc gia và khu vực. Sản phẩm tạo từ tấm silicon, tế bào và mô-đun để hoàn thiện hệ thống điện quang điện (PV). Về sức mạnh của những cải tiến công nghệ liên tục, tài chính vững chắc, mạng lưới bán hàng toàn cầu và dịch vụ khách hàng, JA SOLAR đã nhận được sự công nhận trên toàn thế giới từ các cơ quan có thẩm quyền, là nhà sản xuất hàng đầu thế giới về các sản phẩm PV hiệu năng cao. Tấm Pin Năng lượng mặt trời JA SOLAR đạt các yêu cầu và tiêu chuẩn khắt khe của thị trường Châu Âu, gồm các tiêu chuẩn IEC 61215:2005, IEC 61730:2004 được ban hành bởi TUV Rheinland và UL 1703.

Tấm Pin Năng lượng mặt trời JA SOLAR_JAP6-300Wp

Tấm Pin Năng lượng mặt trời JA SOLAR_JAP6-300Wp

09-09-2018

Giá : 4.050.000 đ

JA SOLAR được thành lập vào năm 2005 và được niêm yết trên thị trường chứng khoán NASDAQ của Mỹ năm 2007. Chuỗi cung ứng ấn tượng của nó bao gồm các sản phẩm quang điện thiết kế, sản xuất và bán cho hơn 100 quốc gia và khu vực. Sản phẩm tạo từ tấm silicon, tế bào và mô-đun để hoàn thiện hệ thống điện quang điện (PV). Về sức mạnh của những cải tiến công nghệ liên tục, tài chính vững chắc, mạng lưới bán hàng toàn cầu và dịch vụ khách hàng, JA SOLAR đã nhận được sự công nhận trên toàn thế giới từ các cơ quan có thẩm quyền, là nhà sản xuất hàng đầu thế giới về các sản phẩm PV hiệu năng cao. Tấm Pin Năng lượng mặt trời JA SOLAR đạt các yêu cầu và tiêu chuẩn khắt khe của thị trường Châu Âu, gồm các tiêu chuẩn IEC 61215:2005, IEC 61730:2004 được ban hành bởi TUV Rheinland và UL 1703.

Tấm Pin Năng lượng mặt trời JA SOLAR_JAM6-320Wp

Tấm Pin Năng lượng mặt trời JA SOLAR_JAM6-320Wp

09-09-2018

Giá : 4.480.000 đ

JA SOLAR được thành lập vào năm 2005 và được niêm yết trên thị trường chứng khoán NASDAQ của Mỹ năm 2007. Chuỗi cung ứng ấn tượng của nó bao gồm các sản phẩm quang điện thiết kế, sản xuất và bán cho hơn 100 quốc gia và khu vực. Sản phẩm tạo từ tấm silicon, tế bào và mô-đun để hoàn thiện hệ thống điện quang điện (PV). Về sức mạnh của những cải tiến công nghệ liên tục, tài chính vững chắc, mạng lưới bán hàng toàn cầu và dịch vụ khách hàng, JA SOLAR đã nhận được sự công nhận trên toàn thế giới từ các cơ quan có thẩm quyền, là nhà sản xuất hàng đầu thế giới về các sản phẩm PV hiệu năng cao. Tấm Pin Năng lượng mặt trời JA SOLAR đạt các yêu cầu và tiêu chuẩn khắt khe của thị trường Châu Âu, gồm các tiêu chuẩn IEC 61215:2005, IEC 61730:2004 được ban hành bởi TUV Rheinland và UL 1703.

Tấm Pin Năng lượng mặt trời JA SOLAR_JAM6-310Wp

Tấm Pin Năng lượng mặt trời JA SOLAR_JAM6-310Wp

09-09-2018

Giá : 4.340.000 đ

JA SOLAR được thành lập vào năm 2005 và được niêm yết trên thị trường chứng khoán NASDAQ của Mỹ năm 2007. Chuỗi cung ứng ấn tượng của nó bao gồm các sản phẩm quang điện thiết kế, sản xuất và bán cho hơn 100 quốc gia và khu vực. Sản phẩm tạo từ tấm silicon, tế bào và mô-đun để hoàn thiện hệ thống điện quang điện (PV). Về sức mạnh của những cải tiến công nghệ liên tục, tài chính vững chắc, mạng lưới bán hàng toàn cầu và dịch vụ khách hàng, JA SOLAR đã nhận được sự công nhận trên toàn thế giới từ các cơ quan có thẩm quyền, là nhà sản xuất hàng đầu thế giới về các sản phẩm PV hiệu năng cao. Tấm Pin Năng lượng mặt trời JA SOLAR đạt các yêu cầu và tiêu chuẩn khắt khe của thị trường Châu Âu, gồm các tiêu chuẩn IEC 61215:2005, IEC 61730:2004 được ban hành bởi TUV Rheinland và UL 1703.

Tấm Pin Năng lượng mặt trời JA SOLAR_JAM6-300Wp

Tấm Pin Năng lượng mặt trời JA SOLAR_JAM6-300Wp

09-09-2018

Giá : 4.200.000 đ

JA SOLAR được thành lập vào năm 2005 và được niêm yết trên thị trường chứng khoán NASDAQ của Mỹ năm 2007. Chuỗi cung ứng ấn tượng của nó bao gồm các sản phẩm quang điện thiết kế, sản xuất và bán cho hơn 100 quốc gia và khu vực. Sản phẩm tạo từ tấm silicon, tế bào và mô-đun để hoàn thiện hệ thống điện quang điện (PV). Về sức mạnh của những cải tiến công nghệ liên tục, tài chính vững chắc, mạng lưới bán hàng toàn cầu và dịch vụ khách hàng, JA SOLAR đã nhận được sự công nhận trên toàn thế giới từ các cơ quan có thẩm quyền, là nhà sản xuất hàng đầu thế giới về các sản phẩm PV hiệu năng cao. Tấm Pin Năng lượng mặt trời JA SOLAR đạt các yêu cầu và tiêu chuẩn khắt khe của thị trường Châu Âu, gồm các tiêu chuẩn IEC 61215:2005, IEC 61730:2004 được ban hành bởi TUV Rheinland và UL 1703.

Hệ thống điện mặt trời 10Kwp_3 pha

Hệ thống điện mặt trời 10Kwp_3 pha

06-09-2018

Giá bán: Liên hệ

Với chi phí đầu tư và bảo trì thấp, hệ thống điện mặt trời nối lưới là giải pháp hữu ích cho khu vực có điện lưới, giúp giảm chi phí tiêu thụ điện từ lưới và góp phần bảo vệ môi trường. Sử dụng năng lượng sạch là xu thế chung và tất yếu trên thế giới và ở Việt Nam.

Hệ thống điện mặt trời 9Kwp_3 pha

Hệ thống điện mặt trời 9Kwp_3 pha

06-09-2018

Giá bán: Liên hệ

Với chi phí đầu tư và bảo trì thấp, hệ thống điện mặt trời nối lưới là giải pháp hữu ích cho khu vực có điện lưới, giúp giảm chi phí tiêu thụ điện từ lưới và góp phần bảo vệ môi trường. Sử dụng năng lượng sạch là xu thế chung và tất yếu trên thế giới và ở Việt Nam.

Hệ thống điện mặt trời 8Kwp_3 pha

Hệ thống điện mặt trời 8Kwp_3 pha

06-09-2018

Giá bán: Liên hệ

Với chi phí đầu tư và bảo trì thấp, hệ thống điện mặt trời nối lưới là giải pháp hữu ích cho khu vực có điện lưới, giúp giảm chi phí tiêu thụ điện từ lưới và góp phần bảo vệ môi trường. Sử dụng năng lượng sạch là xu thế chung và tất yếu trên thế giới và ở Việt Nam.

Hệ thống điện mặt trời 7Kwp_3pha

Hệ thống điện mặt trời 7Kwp_3pha

06-09-2018

Giá bán: Liên hệ

Với chi phí đầu tư và bảo trì thấp, hệ thống điện mặt trời nối lưới là giải pháp hữu ích cho khu vực có điện lưới, giúp giảm chi phí tiêu thụ điện từ lưới và góp phần bảo vệ môi trường. Sử dụng năng lượng sạch là xu thế chung và tất yếu trên thế giới và ở Việt Nam.

Hệ thống điện mặt trời 6Kwp_3 phase

Hệ thống điện mặt trời 6Kwp_3 phase

06-09-2018

Giá bán: Liên hệ

Với chi phí đầu tư và bảo trì thấp, hệ thống điện mặt trời nối lưới là giải pháp hữu ích cho khu vực có điện lưới, giúp giảm chi phí tiêu thụ điện từ lưới và góp phần bảo vệ môi trường. Sử dụng năng lượng sạch là xu thế chung và tất yếu trên thế giới và ở Việt Nam.

Hệ thống điện mặt trời 5Kwp_3 phase

Hệ thống điện mặt trời 5Kwp_3 phase

06-09-2018

Giá bán: Liên hệ

Với chi phí đầu tư và bảo trì thấp, hệ thống điện mặt trời nối lưới là giải pháp hữu ích cho khu vực có điện lưới, giúp giảm chi phí tiêu thụ điện từ lưới và góp phần bảo vệ môi trường. Sử dụng năng lượng sạch là xu thế chung và tất yếu trên thế giới và ở Việt Nam.

Hệ thống điện mặt trời 4Kwp_3 phase

Hệ thống điện mặt trời 4Kwp_3 phase

06-09-2018

Giá bán: Liên hệ

Với chi phí đầu tư và bảo trì thấp, hệ thống điện mặt trời nối lưới là giải pháp hữu ích cho khu vực có điện lưới, giúp giảm chi phí tiêu thụ điện từ lưới và góp phần bảo vệ môi trường. Sử dụng năng lượng sạch là xu thế chung và tất yếu trên thế giới và ở Việt Nam.

Hệ thống điện mặt trời 3Kwp_1 phase

Hệ thống điện mặt trời 3Kwp_1 phase

06-09-2018

Giá bán: Liên hệ

Với chi phí đầu tư và bảo trì thấp, hệ thống điện mặt trời nối lưới là giải pháp hữu ích cho khu vực có điện lưới, giúp giảm chi phí tiêu thụ điện từ lưới và góp phần bảo vệ môi trường. Sử dụng năng lượng sạch là xu thế chung và tất yếu trên thế giới và ở Việt Nam.

Hệ thống điện mặt trời 2Kwp_1 pha

Hệ thống điện mặt trời 2Kwp_1 pha

06-09-2018

Giá bán: Liên hệ

Với chi phí đầu tư và bảo trì thấp, hệ thống điện mặt trời nối lưới là giải pháp hữu ích cho khu vực có điện lưới, giúp giảm chi phí tiêu thụ điện từ lưới và góp phần bảo vệ môi trường. Sử dụng năng lượng sạch là xu thế chung và tất yếu trên thế giới và ở Việt Nam.

Tủ điện điều khiển hệ thống máy nước nóng NLMT

Tủ điện điều khiển hệ thống máy nước nóng NLMT

02-07-2018

Giá bán: Liên hệ

Tủ điều khiển hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời quy mô công nghiệp  là một thành tựu nổi bật trong thiết kế vận hành các hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời có công suất từ 5.000 L/ngày trở lên.
THIẾT KẾ CHUẨN CÔNG NGHIỆP

 • Tủ điều khiển được thiết kế với bộ điều khiển sử dụng PLC Siemens Đức.
 • Hệ thống quản lý tự động trong công nghiệp (SCADA) điều khiển, giám sát, thu thập dữ liệu thông qua kết nối internet.
 • Cổng giao tiếp Ethernet và GPRS.

HIỂN THỊ CHI TIẾT

 • Trạng thái hoạt động của bơm đối lưu, bơm tuần hoàn, bơm nhiệt, điện trở…
 • Nhiệt độ nước nóng và nước lạnh, lưu lượng nước nóng sử dụng.
 • Số lượng điện năng tiêu thụ và tỷ lệ phần trăm năng lượng tiết kiệm thực tế của hệ thống.
 • Màn hình hiển thị Touch Screen 3.8 inch, 4 màu.

GIÁM SÁT, ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH

 •  Là trung tâm điều hành hệ thống năng lượng mặt trời (*).
 • Tự động gửi báo cáo phân tích hiểu quả tiết kiệm thực tế.
 • Dễ dàng theo dõi và tối ưu quá trình vận hành hệ thống.
 • Chế độ điều khiển tự động hoặc bằng tay.
 • Chế độ tự động nhắc nhở thời gian bảo trì hệ thống.

ƯU ĐIỂM NỔI TRỘI

 • Dễ dàng vận hành.
 • Giao diện người dùng thân thiện.
 • Hệ thống thiết kế dạng module hóa linh hoạt nâng cấp và tinh chỉnh theo yêu cầu.
 • Tính an toàn cao, có khả năng cảnh báo và tự bảo vệ khi có lỗi.
 • Khả năng mở rộng và nâng cấp.

 

 

© Bản quyền thuộc về Thiết bị điện Phú Thành.  Thiết kế bởi vCode
Hotline: 0987 640 526
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây